top of page

Zondag van NIX, 26 januari

In het weekend van 26 januari stonden bioscopen door heel Nederland in het teken van de zondag van Nix. Preventiewerkers van Brijder Jeugd waren aanwezig in de bioscopen van Vue in Alkmaar, Heerhugowaard en Hoorn.

De Zondag van NIX is onderdeel van de campagne ‘NIX18’. De campagne laat zien dat praten over niet roken en drinken onder de achttien vanzelfsprekend is en ondersteunt ouders hierbij. NIX18 biedt ouders tijdens de Zondag van NIX een steuntje in de rug om met hun kinderen op een luchtige manier te praten over geen alcohol drinken en niet roken.

Tijdens deze middag konden ouders hun kind gratis meenemen naar één van de twintig Vue-bioscopen. In totaal verwelkomde Vue maar liefst 3.100 ouders en pubers. De middag was niet alleen de uitgelezen kans om te genieten van Star Wars: The Rise of Skywalker. Het was voor ouders ook een ideaal moment om met hun kind te praten over niet roken en drinken. 

Op de drie locaties in regio Noord-Holland Noord zijn de preventiedeskundigen van Brijder Jeugd op laagdrempelige wijze in gesprek gegaan met ouders en kinderen over de NIX18 regel. Dit alles in samenwerking met de Meidenfabriek. Zij hebben de bezoekers ontvangen, gevolgd door een korte speech over het doel van deze zondag.

 

Aan de gesprekken die zijn gevoerd, merkten de preventiedeskundigen dat ouders het prettig vinden om over dit onderwerp te kunnen praten. Velen gaven aan dat zij het soms ingewikkeld vinden op welke manier zij grenzen moeten stellen en hoe zij kunnen omgaan met hun pubers. Zij kwamen daarom met diverse vragen en situaties waar zij graag over in gesprek wilden. Onderwerpen als grenzen stellen of hoe om te gaan met kinderen die naar pubers veranderen kwamen veelal aan bod.

Het viel daarnaast op dat de ouders met relatief jonge kinderen naar de bioscopen kwamen. De leeftijd varieerde tussen de 11 jaar en 15 jaar, naar inschatting. Voor Brijder Jeugd is dat een goede leeftijd om in gesprek te gaan met de jongeren en hun ouders. De kans dat jongeren op deze leeftijd in een situatie komen waar zich ook alcohol bevindt, wordt alsmaar groter. Hoe jongeren en ouders daarmee om kunnen gaan was waar (vooral) de ouders graag over in gesprek wilden. Er zijn tips gegeven over de manier waarop zij met hun kinderen over dit onderwerp in gesprek kunnen gaan. Naast de vragen over alcohol gebruik, zijn er ook veel vragen gesteld van ouders over gamen en sociale media.   

 

 

 

Zondag van nix 2.jpg
bottom of page