top of page

Campagne: Zien drinken, doet drinken

Kinderen kopiëren jouw drinkgedrag

De campagne 'Zien drinken, doet drinken' heeft als doel ouders en andere volwassenen bewust te maken van de invloed die zij met hun drinkgedrag hebben op de beeldvorming van alcohol en het latere drinkgedrag van kinderen.

 

Uit recent onderzoek blijkt dat kinderen vanaf twee jaar kennis vergaren over alcohol, vanaf vier jaar alcoholnormen begrijpen en vanaf zes jaar positieve verwachtingen hebben van alcohol. Daarbij geldt dat kinderen die hun ouders zien drinken, positiever gaan denken over alcohol dan kinderen die hun ouders niet zien drinken. Het voorbeeldgedrag van een ouder, en dat van andere volwassenen in de omgeving van een kind, doet ertoe! Door geen alcohol te drinken in het bijzijn van kinderen, geef je ze het goede voorbeeld mee. Dat vergoot de kans dat, wanneer jongeren al beginnen met alcohol drinken, ze op een latere leeftijd beginnen met drinken en ze minder drinken.

 

Wij vragen onze partners, gemeenten en ook schoolbesturen om voorafgaand of gedurende de actieweek aandacht aan het onderwerp zien drinken, doet drinken te besteden. Hierbij kun je denken aan:
 

  •  Aandacht voor de campagne vragen via social media                   

  • Ouders informeren via de nieuwsbrief 

  • Ouders informeren via posters en flyers (zie onderstaand)

  • Het onderwerp met ouders bespreekbaar maken tijdens een ouderbijeenkomst.

  • Het beleid van school nog eens door te nemen met elkaar.

  • Persaandacht genereren voor de campgane binnen jouw gemeente.

Via onderstaande kunnen de flyers worden gedownload. Voor de actieweek zijn echter nog veel meer materialen beschikbaar. Wil jij als organisatie, school of als ouder meer weten over de campagne of over de beschikbare materialen?

 

Neem dan contact op interventiesgezondheid@ggdhn.nl

bottom of page