top of page

Update 'In Control' en aangepast aanbod interventies

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen en de verlengde maatregelen ten aanzien van de bestrijding van het Coronavirus geven wij hierbij een update over de voortzetting van de werkzaamheden van ‘In Control’.

Alle interventies, leerling-, ouderbijeenkomsten, (docenten)trainingen, die waren ingepland tot en met 1 juni 2020 worden in ieder geval verzet (indien mogelijk) dan wel geannuleerd i.v.m. de landelijke maatregelen. Na de meivakantie zullen we vanuit ‘In Control’ in kaart gaan brengen wat de consequenties zijn van het niet door kunnen gaan van de reeds geplande interventies. Dan wordt voor ons allen duidelijk wat dit betekent voor de verdere planning en de besteding van het gereserveerde budget.

 

Zoals verwacht, worden de landelijke campagnes vanuit VWS, Trimbos-instituut en Alcohol Alliantie AAN die de aankomende maanden stonden gepland, tot nader order uitgesteld. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet.  

 

Ondanks dat er veel van de geplande interventies helaas niet door kunnen gaan, willen we graag benadrukken dat er wel aandacht is voor preventie m.b.t. middelengebruik. Onze samenwerkingspartners hebben waar mogelijk hun interventies omgezet naar online interventies en/of hun aanbod aangepast. Er is dus nog steeds het één en ander mogelijk!

 

Het aangepaste aanbod van onze samenwerkingspartner Brijder Jeugd vindt u hier. Vanuit LINK wordt de nadruk gelegd op de rol van ouders in de thuissituatie, de interventie met betrekking tot oudertolerantie is nu bijzonder relevant, klik hier voor meer informatie.

bottom of page