top of page

Nieuwsflits sport

Een paar keer per jaar stelt 'In Control' een nieuwsbrief samen voor sportverenigingen in onze regio. De "nieuwsflits" bevat handige tips, relevantie informatie en campagnes speciaal voor sportverenigingen. Via social media, onze contacten met gemeenten en buurtsportcoaches verspreiden we de nieuwsflits en bieden we verenigingen concrete handvatten om aan de slag te gaan met preventie van alcohol- en drugsgebruik en het stimuleren van een gezonde, veilige sportomgeving. 

Onderstaand zijn de afgelopen 3 nieuwsflitsen terug te lezen. 

bottom of page