top of page

Naleving van de leeftijdsgrens alcoholverkoop blijft aandachtspunt in Noord-Holland Noord

 

De cijfers laten zien dat het minderjarigen in de helft van de gevallen lukt om alcohol te kunnen kopen in Noord-Holland Noord. Dat blijkt uit het nalevingsonderzoek dat in het najaar van 2017 is uitgevoerd. Dit is een verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. Tijdens voorgaande onderzoeken lukte het minderjarigen nog bij ongeveer twee derde van de aankooppogingen.

Uit de cijfers blijkt verder dat de naleving het grootst was bij de supermarkten (65,5%) en slijterijen (65,4%), gevolgd door sportkantines (40,9%), horeca (34,5%) en cafetaria’s (27%).

Als door de verstrekkers gevraagd werd naar de ID-kaart leidde dit in alle type verkooppunten  tot betere naleving van de leeftijdsgrens. “Dat maakt weer duidelijk dat alcoholverstrekkers een actieve rol hebben bij de naleving door echt te vragen naar ID. Hoe eenvoudig kan het zijn.”, aldus burgemeester van Castricum, Toon Mans, één van de drie voorzitters van de stuurgroepen van het project.  Een legitimatiecontrole helpt bij de naleving. Hoe beter de naleving des te minder makkelijk jongeren aan alcohol komen. Het gevolg hiervan is dat er minder alcohol wordt gedronken door minderjarigen.

Uit de jongvolwassenmonitor – die is uitgevoerd in de zomer van 2017 - blijkt namelijk dat een groot deel van de minderjarigen weleens alcohol gebruikt, maar liefst 77,7%. Jongeren onder de 18 jaar geven aan dat zij dit vaak doen bij vrienden (90,9%) of thuis (60,6%). Zij krijgen de alcohol vaak via vrienden (84,1%) of hun ouders (50,7%). Burgemeester van Castricum Toon Mans: “Naleving is dan wel gestegen, maar ik ben geschrokken dat alcohol zo makkelijk gebruikt wordt in de privésfeer. Dat getuigt maar weer dat handhaving alleen niet genoeg is en samen moet gaan met preventie vooral gericht op ouders.” Ouders spelen een belangrijke rol in het bespreekbaar maken van alcoholgebruik. Vandaar dat het project blijft investeren in het voorlichten van ouders, zeker vanwege hun voorbeeldfunctie. De meerderheid van de ouders vindt het goed als zijn of haar kind alcohol drinkt.

Wat nu?

Het project ‘In Control of Alcohol & Drugs’ laat weten op 29 januari in gesprek te gaan met de vertegenwoordigers van de branches en onderzoekers en bestuurders van de gemeenten. “Het is een maatschappelijk thema. Een thema waarin we met elkaar moeten blijven samenwerken om deze stijgende lijn voort te zetten.” aldus burgemeester van Castricum Toon Mans.

In Control of Alcohol & Drugs

Zowel het nalevingsonderzoek als de jongvolwassenenmonitor zijn uitgevoerd in opdracht van het project ‘In Control of Alcohol & Drugs’. Samen is het een graadmeter van hoe het in 2017 gesteld is met de verkrijgbaarheid en gebruik van alcohol door jongeren.

‘In Control of Alcohol & Drugs’ is een samenwerking van de 17 gemeenten van NHN, GGD Hollands Noorden, Veiligheidsregio NHN, Brijder Jeugd en GGZ. Het project ‘In Control of Alcohol & Drugs’ is gericht op het voorkomen en terugdringen van het alcohol- en drugsgebruik in Noord-Holland Noord.

Bekijk de rapporten in ons dossier

bottom of page