top of page

Meer weten?

 

Er is veel geschreven over alcohol en drugs. Over de gezondheidsrisico’s, over de effecten op de hersenen, over de sociale en maatschappelijke gevolgen. Als u meer wilt weten over alcohol verwijzen wij u naar onderstaande websites.

Algemeen

Trimbos instituut:

www.trimbos.nl

Expertisecentrum alcohol:

www.expertisecentrumalcohol.trimbos.nl

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid:
www.stap.nl

Landelijke NIX18 campagne:
www.nix18.nl

Alcohol en Veiligheid

Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV):
https://hetccv.nl/onderwerpen/alcoholverbod-18-minners-in-de-praktijk/

Veel verschillende links over alcohol en hulpverlening:
www.alcohol.startpagina.nl:

bottom of page