top of page

Onderzoek

Tussen april en juli 2017 voerde Onderzoeksbureau Noord-Holland Noord (onderdeel van GGD HN) een grootschalig onderzoek uit naar gezondheid en leefstijl onder jongvolwassenen van 16 t/m 25 jaar uit de regio Noord-Holland Noord (NHN). Opdrachtgevers van dit onderzoek waren het project 'In Control of Alcohol en Drugs' en alle 17 gemeenten in NHN. 2.807 jongvolwassenen vulden de online-vragenlijst over gezondheid (psychisch en lichamelijk), welzijn, gebruik van genotmiddelen, seksualiteit, bewegen, eenzaamheid,  mantelzorg en financiën volledig in. Bekijk de onderstaande rapporten om te zien wat hieruit naar voren is gekomen.


 

Rapporten

Bekijk hier een presentatie over de cijfers

Per gemeente

bottom of page