top of page

Frisse Start voor brugklassers Regius College

Op donderdag 11 januari 2018 reikt wethouder Ben Blonk de lesboekjes voor de interventie Frisse Start (lees hier meer) aan docent Margriet van den Handel van het Regius College. Met dit preventieve project proberen de gemeente en de projectgroep In Control of Alcohol & Drugs samen de jeugd zo lang mogelijk van het gebruik van alcohol en drugs af te houden.

Frisse Start is een preventieve interventie gericht op roken, alcohol drinken en blowen. De methode richt zich op leerlingen in de brugklas van het voortgezet onderwijs en hun ouders, en sluit aan op de ontwikkeling die leerlingen doormaken als zij naar het voortgezet onderwijs gaan. Zij krijgen dan te maken met veel veranderingen; een nieuwe school, wisseling van klassen en docenten en afname van persoonlijke aandacht van docenten. Ze brengen ook meer tijd door met leeftijdsgenoten en hun houding ten opzichte van tabak, alcohol en drugs verandert. De meeste leerlingen hebben aan het einde van de basisschool nog een overwegend negatieve houding ten opzichte van roken, alcohol en blowen. In de loop van de brugklas kan dit veranderen. Dit maakt de brugklas dan ook een geschikt moment om preventieprogramma’s uit te voeren. Het doel van Frisse Start is dat de negatieve houding ten aanzien van roken, alcohol en blowen zo lang mogelijk wordt vastgehouden.

De leerlingen op het Regius College starten na de kerstvakantie met vier lessen Frisse Start. Deze lessen worden verzorgd door eigen docenten en daarbij wordt gebruik gemaakt van de lesboekjes. De docenten zijn getraind door Brijder Jeugd.

Wethouder Ben Blonk zei bij het uitreiken van de boekjes blij te zijn dat het Regius College in Schagen, als eerste middelbare school in heel Noord-Holland Noord, met Frisse start gaat werken: “Ieder kind heeft het recht om veilig en gezond op te groeien. Dat is niet alleen een taak van de ouders; daar dragen we allemaal aan bij. Een project als Frisse Start kan daarbij helpen. Hopelijk volgen vele scholen in de regio dit voorbeeld!” Aldus de wethouder.

De training voor de docenten en de lesboekjes worden vergoed door het project ‘In Control of alcohol&drugs’, een samenwerkingsverband van de 17 gemeenten, GGD Hollands Noorden, Veiligheidsregio NHN, Brijder Jeugd en GGZ. Het project ‘In Control of Alcohol & Drugs’ zet in op de bewustwording van de gevaren van drank en drugs in de regio Noord-Holland Noord.

Lees meer: 'Frisse Start voor brugklassers Regius College' en 'Brugklassers Regius College Schagen kunnen een ’frisse start’ maken'

bottom of page