top of page
Dossier
In het dossier zijn de belangrijke documenten van In Control of Alcohol & Drugs te vinden. 
In control of alcohol & drugs logo.jpg

Jaarplan 2022 met jaaroverzicht 2021

'In Control' heeft in het jaaroverzicht 2021 een weergave gemaakt van alle activiteiten en hoogtepunten van vorig jaar. In het jaarplan 2022 staan voorgenomen activiteiten en focuspunten voor 2022.

Online ouderavond Onder invloed Insta en FB.png

Q&A voor ouders

Tijdens ons webinar voor ouders: Onder Invloed, komen veel vragen van ouders aan bod. Hoe moeten ouders met bepaalde situaties omgaan? De vragen die gesteld zijn en de antwoorden die Brijder Jeugd hier op heeft gegeven hebben in een handig overzicht gezet.

pexels-snapwire-618612.jpg

Nieuwsflits sport

Een paar keer per jaar publiceert 'In Control' een nieuwsbrief met relevante informatie speciaal voor sportverenigingen.

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag van In Control is een overzichtelijke, korte terugblik naar 2019. Een jaar met interessante onderzoeken, veel activiteiten in het onderwijs en binnen sportverenigingen. Met leuke acties van NIX en samenwerkingen met gemeenten en partnerorganisaties.

Handreiking drank- en horecawet

Handreikingdhw.nl is een nieuw dynamisch kennisplatform met betrouwbare informatie over toezicht op de Drank- en Horecawet. De handreiking toezicht op de DHW biedt ondersteuning aan gemeenten bij de handhaving van de Drank- en Horecawet. Op dit platform is met name informatie te vinden over het handhaven van de leeftijdsgrens en dronkenschap. Daarnaast kunnen gemeenten hier hun praktijkervaringen delen.

E-learnings verantwoord alcohol verstrekken

Door het ministerie van VWS zijn met een aantal partners vier gratis e-learnings ontwikkeld op het gebied van verantwoorde alcohol verstrekking. De e-learnings laten bijvoorbeeld zien hoe de leeftijdsgrens na te leven;  het doorgeven van alcohol aan minderjarigen te voorkomen;  dronkenschap te herkennen en niet te schenken aan dronken personen. Ze zijn beschikbaar voor horeca, slijterijen, studentenverenigingen en sportverenigingen.

Nalevingsonderzoek 2019

Om te toetsen in hoeverre alcoholverstrekkers zich aan de wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van alcohol houden is een nalevingsonderzoek uitgevoerd. In vier weekenden in het najaar van 2019 hebben diverse onderzoeksteams, elk bestaande uit een 17- jarige en een 18-jarige mysteryshopper, in totaal ruim 900 verkooppunten in de regio bezocht.

Jongvolwassenen monitor 2019

Tussen april en juli 2019 voerde Onderzoeksbureau Noord-Holland Noord (onderdeel van GGD HN) een grootschalig onderzoek uit naar gezondheid en leefstijl onder jongvolwassenen van 16 t/m 25 jaar uit de regio Noord-Holland Noord (NHN). Opdrachtgevers van dit onderzoek waren het project 'In Control of Alcohol en Drugs' en alle 17 gemeenten in NHN. Bekijk via onderstaand rapport de resultaten uit de regio.

Infosheet alcohol - een aantal feiten over de schadelijkheid van alcohol

De schade als gevolg van alcoholgebruik is groot; zeker onder jongeren. Vandaar NIX18. In deze infosheet worden de feiten over de schadelijkheid van alcohol op een rij gezet.

Panelonderzoek Houding t.o.v. Alcoholgebruik

Wat is de houding en kennis van inwoners uit Noord-Holland Noord over (overmatig) alcoholgebruik? Dat onderzocht de GGD HN. Meer dan 90% van alle deelnemers vindt het belangrijk dat ouders en kinderen samen afspraken maken over het drinken van alcohol en meer dan 90% vindt dat ouders een voorbeeldfunctie voor hun kinderen hebben ten aanzien van alcoholgebruik.

Communicatieondersteuning | Feestdagen en IkPas

De feestdagen komen er aan. Tijdens het kerstdiner wordt vaak een glaasje wijn gedronken en het nieuwe jaar wordt ingeluid met een glas bubbels. Cijfers van alcoholintoxicaties laten zien dat nieuwjaarsdag één van de pieken is van alcoholintoxicaties onder jongeren (12-23 jaar). In onze communicatie is het belangrijk om juist te benadrukken dat dit niet zo gewoon is/hoort te zijn. De feestmaand in december wordt dit jaar direct opgevolgd door IkPas.

Themarapporten Alcohol en Drugs 2018

In mei 2018 zijn de themarapporten alcohol en drugs gepubliceerd, naar aanleiding van de Jongvolwassenenmonitor 2017. De themarapporten bevatten veel informatie over het gebruik van alcohol en drugs onder jongvolwassenen van 16 t/m 25 jaar uit de regio Noord-Holland Noord.

Jaarverslag 2017

Met plezier presenteren wij het jaarverslag 2017 van In Control of Alcohol & Drugs en een vooruitblik op 2018. Onder de mijlpalen van 2017 horen de lancering van de digitale interventiekaart, een preventie en handhavingsplan voor de hele regio Noord-Holland Noord, de conferentie en de verschillende onderzoeken die zijn uitgevoerd om het gebruik in de regio inzichtelijk te maken.

Jongvolwassenen monitor 2017

Tussen april en juli 2017 voerde Onderzoeksbureau Noord-Holland Noord (onderdeel van GGD HN) een grootschalig onderzoek uit naar gezondheid en leefstijl onder jongvolwassenen van 16 t/m 25 jaar uit de regio Noord-Holland Noord (NHN).

Nalevingsonderzoek Noord-Holland Noord 2017

Om te toetsen in hoeverre alcoholverstrekkers zich aan de wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van alcohol houden is een nalevingsonderzoek uitgevoerd. In drie weekenden in het najaar van 2017 hebben diverse onderzoeksteams elk bestaande uit een 17- jarige en een 18-jarige mysteryshoppers, in totaal 864 verkooppunten bezocht in regio Noord-Holland Noord. 

Communicatie ondersteuning | Alcoholvrije feestdagen

Tijdens het kerstdiner wordt vaak een glaasje rode wijn gedronken en het nieuwe jaar ingeluid met een fles champagne. Wij benadrukken in onze communicatie juist dat dit niet zo gewoon is/hoort te zijn.

Preventie en Handhavingsplan

Eind 2016 is door de stuurgroepen van “In control” de wens uitgesproken om tot een regionaal model voor het preventie- en handhavingsplan te komen. Het doel is om te voorzien in een regionaal raamwerk met ruimte voor lokaal maatwerk.

Communicatie ondersteuning | Themaweek NIX zonder ID 2017

Tijdens de themaweek NIX zonder ID staat het spontaan tonen van de ID en naleven van de leeftijdsgrens centraal. In deze ondersteuning staan suggesties ten aanzien van de communicatie uitingen.

Communicatie ondersteuning | Eindexamen feesten 2017

Het slagen van de middelbare school is een feestelijke gebeurtenis. 18 minners mogen echter nog geen alcohol gebruiken. In deze communicatie ondersteuning staan suggesties ten aanzien van communicatie over eindexamenfeest en het alcoholgebruik.

Communicatie ondersteuning | Start kermisseizoen 2017

In NHN zijn kermissen voor jong en oud een fantastisch dagje uit. In deze communicatie ondersteuning staan suggesties ten aanzien van communicatie over kermissen en alcoholgebruik.

Sportplan | Alkmaar

Met het plan ‘Sportverenigingen en alcoholmatiging’ wil de gemeente zorgen dat minderjarige jongeren geen alcohol geschonken krijgen in sportkantines. Maar ook dat volwassenen het goede voorbeeld geven aan de jeugd.

Sportplan | West Friesland

Om de gemeenten te assisteren bij de uitvoering van hun toezicht en handhavingstaak van de Drank en Horecawet, heeft sportservice Nederland een methode ontwikkeld met als doel vrijwilligers te ondersteunen bij het ontwikkelen van een gedegen schenkbeleid.

Kadernota 2016-2020

Het programma van In Control of Alcohol & Drugs 2016-2020

Nalevingsonderzoek Noord-Holland Noord 2015

Met behulp van de onderzoeksmethode mystery-shopping is onderzocht hoe de wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van alcohol in 2015 door alcoholverstrekkers in de regio Noord-Holland Noord wordt nageleefd. Aan de hand van de uitkomsten worden aanbevelingen gegeven voor in de toekomst.

Please reload

bottom of page